5 พฤติกรรมเสี่ยง “ฟันเหลือง”
1. การทานอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีสี ได้แก่ ชา กาแฟ ไวน์ น้ำอัดลม เป็นต้น แล้วละเลยการทำความสะอาดฟัน ทำให้สีจากอาหารเกาะตามแผ่นคราบจุรินทรีย์ สะสมจนเป็นคราบสีเหลืองตามซอกฟันได้
2. การสูบบุหรี่ ในควันบุหรี่จะมีสารประกอบต่างๆมากมาย รวมถึงน้ำมันดิน หรือ ทาร์ ที่ทำให้เกิดคราบเกาะตามผิวฟัน ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ฟันเหลืองได้
3. การเลือกใช้แปรงสีฟันที่ไม่มีคุณภาพ ซึ่งทำให้ไม่สามารถขจัดแผ่นคราบจุรินทรีย์ได้ จนสะสมเป็นคราบตนามผิวฟันได้เช่นกัน
4. การแปรงฟันไม่สะอาด ซึ่งเกิดจากการแปรงฟันที่ไม่ถูกวิธีหรือแปรงได้ไม่ทั่วถึง
5. ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของทันตแพทย์ โดยเฉพาะในกรณีจัดฟัน ควรทำตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด รวมถึงการพบทันตแพทย์เพื่อขูดหินปูนเป็นประจำด้วย