ฟันคุดมีกี่ชนิดกี่แบบ

ฟันคุดมีกี่ชนิดกี่แบบ

ฟันคุดมีกี่ชนิดกี่แบบ ฟันคุด หมายถึง ฟันที่ไม่สามารถงอกขึ้นมาได้อย่างเต็มซี่สมบูรณ์ 1. ฟันคุดที่ล้มไปด้านหน้า ฟันคุดชนิดนี้อาจจะดันฟันซี่ข้างหน้าทำให้ปวดฟันได้ ฟันคุดอาจจะมีบางส่วนโผล่ขึ้นมาหรือฝังอยู่ในกระดูกทั้งหมดก็ได้ 2. ฟันคุดที่ตั้งตรงขึ้นมาได้บางส่วน ฟันคุดชนิดนี้ส่วนใหญ่มักจะขึ้นมาได้บางส่วนของซี่ฟัน 3.ฟันคุดที่นอนในแนวระนาบกับพื้น ฟันคุดชนิดนี้จะนอนทำมุม 90 องศากับฟันซี่หน้า ฟันคุดมักจะนอนฝังตัวอยู่ในกระดูก 4. ฟันคุดที่เอนตัวไปทางด้านหลัง ฟันคุดชนิดนี้จะวางเอนตัวไปทางด้านหลังของช่องปาก

Continue reading →