ฟันคุดมีกี่ชนิดกี่แบบ
ฟันคุด หมายถึง ฟันที่ไม่สามารถงอกขึ้นมาได้อย่างเต็มซี่สมบูรณ์
1. ฟันคุดที่ล้มไปด้านหน้า
ฟันคุดชนิดนี้อาจจะดันฟันซี่ข้างหน้าทำให้ปวดฟันได้
ฟันคุดอาจจะมีบางส่วนโผล่ขึ้นมาหรือฝังอยู่ในกระดูกทั้งหมดก็ได้
2. ฟันคุดที่ตั้งตรงขึ้นมาได้บางส่วน
ฟันคุดชนิดนี้ส่วนใหญ่มักจะขึ้นมาได้บางส่วนของซี่ฟัน
3.ฟันคุดที่นอนในแนวระนาบกับพื้น
ฟันคุดชนิดนี้จะนอนทำมุม 90 องศากับฟันซี่หน้า
ฟันคุดมักจะนอนฝังตัวอยู่ในกระดูก
4. ฟันคุดที่เอนตัวไปทางด้านหลัง
ฟันคุดชนิดนี้จะวางเอนตัวไปทางด้านหลังของช่องปาก